Tuutikki

Tuutikki on lasten ja aikuisten kohtaamispaikka, jossa on mahdollisuus leikkiä ja puuhailla yhdessä sekä osallistua ohjattuun toimintaan. Toimintamme on tarkoitettu nokialaisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Tuutikki tarjoaa mahdollisuuden sosiaalisten kontaktien muodostamiseen. Se on paikka, jossa vanhemmat saavat vertaistukea muilta pienten lasten vanhemmilta.

Tuutikki tarjoaa tilat, ohjausta, välineitä ja monipuolista toimintaa. Toiminta on maksutonta palvelua lapsiperheille. Vastuu lapsista on mukana olevalla aikuisella, jonka tehtävänä on osallistua lapsen kanssa toimintaan ja valvoa lapsen leikkejä.

Ohjattuja toimintahetkiämme ovat muun muassa laulu-, askartelu- ja loruhetket. Toimintaamme kuuluvat myös ulkoilupäivät sekä erilaiset retket.

Toiminta lasten kanssa: Päätavoitteena on harjoitella sosiaalisia taitoja vapaissa leikkitilanteissa. Näin mahdollistetaan lasten välisten sosiaalisten kontaktien ja ystävyyssuhteiden syntyminen. Ohjatuissa toimintatuokioissa harjoitellaan kielellisiä, musiikillisia ja motorisia taitoja. Ohjatuissa toiminnoissa painottuvat kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen sekä lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen. Ohjattu toiminta on pääsääntöisesti tarkoitettu lapsen ja aikuisen yhteiseksi hetkeksi. Toimintaan osallistuminen on aina vapaaehtoista.

Toiminta aikuisten kanssa: Avoimen toiminnan tehtävänä on tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Vanhemmilla on mahdollisuus keskustella vanhemmuuteen tai perhetilanteeseen liittyvistä asioista henkilökohtaisesti henkilökunnan kanssa tai avoimesti toisten vanhempien seurassa. Ohjatut toimintatuokiot lapsen kanssa tarjoavat vinkkejä mm. askarteluun. Paikkakunnan kulttuuritarjonnasta tiedotetaan perheille.

Tuutikin avoimeen toimintaan ei tarvitse ilmoittautua, voit tulla tutustumaan toimintaamme koska tahansa.